Zapraszamy na konferencję

Nowoczesne metody badawcze dla branży farmaceutycznej
i kosmetycznej, jako odpowiedź na aktualne wyzwania przemysłu
30.11.2016
Kraków, Life Science Park
Projekt współfinansowany ze środków Krajowy Naukowy Ośrodek Wiodący

Konferencja

Jednym z kluczowych elementów determinujących rozwój gospodarczy jest promowanie postaw innowacyjnych i korzystanie przez przedsiębiorców z nowoczesnych technologii. Konferencja jest okazją do zapoznania uczestników z najnowszymi metodami badawczymi stosowanymi w rozwoju leków i produktów kosmetycznych, w szczególności opartymi o badania proteomiczne i techniki spektroskopowe. Ponadto jest okazją na prezentację przedsiębiorcom możliwości współpracy z instytucjami otoczenia biznesu, które dzięki nowoczesnej i rozbudowanej infrastrukturze wspierają firmy w prowadzeniu działalności badawczo-rozwojowej.

Cel konferencji:

  • Prezentacja najnowszych trendów i możliwości w zakresie wykorzystania innowacyjnych technologii i metod badawczych w procesie projektowania i rozwoju leków, suplementów diety i kosmetyków.
  • Prezentacja wybranych rozwiązań z obszaru biologii molekularnej oraz spektroskopii, jako narzędzi do wzmocnienia potencjału innowacyjnego projektów B+R.
  • Przedstawienie korzyści wynikających ze współpracy przedsiębiorców prowadzących działalność innowacyjną z instytucjami otoczenia biznesu.

organizatorzy

Portal Biotechnologia.pl - to jedyne w Polsce medium branżowe dedykowane sektorowi Life Science, istniejące nieprzerwanie od 1996r wydawany przez Bio-Tech Media Sp. z o.o.. Portal jest tworzony z myślą o specjalistach pracujących w sektorach: farmacja, biotechnologia, kosmetologia. Odbiorcami portalu są pracownicy laboratoriów, działów R&D, działów kontroli jakości i działów produkcji.

Zapraszamy na: www.biotechnologia.pl

Jagiellońskie Centrum Innowacji Sp. z o.o - spółka powołana w 2004 r. przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, zarządzająca Life Science Parkiem, a także oferująca komplementarny zestaw usług dla przedsiębiorców i naukowców działających w obszarze nauk przyrodniczych, w tym m.in. wynajem specjalistycznych powierzchni laboratoryjnych, wsparcie kapitałowe dla innowacyjnych firm, usługi badań kontraktowych i badań klinicznych oraz prowadząca liczne inicjatywy edukacyjne. Założycielem i jedynym udziałowcem Jagiellońskiego Centrum Innowacji jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.

Zapraszamy na: www.jci.pl

KNOW - prestiżowy status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego, przyznawany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jagiellońskie Centrum Innowacji otrzymało status KNOW w 2014 r. w konsorcjum z Wydziałem Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Zadaniem konsorcjum jest rozwój oraz doskonalenie aspektów naukowych badań interdyscyplinarnych z zakresu biochemii, biofizyki oraz biologii molekularnej i komórkowej, a także promowanie działań prowadzących do aplikacji wyników tych badań w przemyśle i medycynie.

Zapraszamy na: www.cellmoltech.uj.edu.pl

uczestnicy

Do uczestnictwa w Konferencji zapraszamy:
  • Przedstawicieli działów badawczo-rozwojowych z sektora farmaceutycznego i kosmetycznego,
  • Naukowców i przedsiębiorców realizujących bądź zamierzający realizować projekty o charakterze B+R,
  • Osoby poszukujące nowych technologii i rozwiązań produkcyjnych,
  • Pracowników zajmujący się optymalizacją procesów technologicznych,
  • Osoby zainteresowane współpracą z jednostkami oferującymi komplementarną ofertę badawczą oraz kompleksowe podejście do realizowanego projektu (doradztwo przy projektowaniu badania – kosztorys – wykonanie badania – interpretacja wyników).
Cena za udział w konferencji 100zł netto *

program

WYKŁADY
08:00
09:00

Rejestracja

09:00
09:20

Powitanie gości, rozpoczęcie konferencji

09:20
09:50

Współpraca nauki i biznesu szansą na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw w sektorze life science.

Mgr Jadwiga Emilewicz Czytaj więcej
09:50
10:20

Wsparcie procesu drug discovery w Selvita S.A. poprzez współpracę z Jagiellońskim Centrum Innowacji, dr Kamil Sitarz – Dyrektor działu Biologii R&D, Selvita S.A.

dr Kamil Sitarz Czytaj więcej
10:20
10:40

Przerwa kawowa

SESJA 1

Jak wzmocnić potencjał innowacyjny projektów B+R w sektorze farmaceutycznym i kosmetycznym? - nowoczesne rozwiązania i zaawansowane metody badawcze.

10:40
11:25

Wyzwania i nowe kierunki analizy produktów farmaceutycznych i kosmetycznych przy zastosowaniu spektroskopii ramanowskiej.

dr n. farm. Zbigniew Jaremicz Czytaj więcej
11:20
12:10

Zastosowanie skaningowej mikroskopii elektronowej i spektroskopii dyspersji energii promieniowania rentgenowskiego (eds) w analizie produktów leczniczych.

dr inż. Magdalena Ziąbka Czytaj więcej
12:10
12:30

Przerwa kawowa

SESJA 2

Leki i kosmetyki na miarę XXI wieku – innowacyjne składniki aktywne oraz personalizacja składu produktu.

12:30
13:00

Innowacyjne kosmetyki naturalne i organiczne – fenomen biotrendu.

mgr farm. Magdalena Bulska Czytaj więcej
13:00
13:30

Wyzwania w rozwoju leków biopodobnych.

dr n. med. Marek Żurawski Czytaj więcej
13:30
14:00

Roślinne składniki aktywne w produktach leczniczych i kosmetycznych (wyciąg z alg, roślinne komórki macierzyste, ekstrakt z japońskiej wiśni, ekstrakt z chmielu, oleje, etc.) – skuteczność i zastosowanie.

mgr farm. Magdalena Bulska Czytaj więcej
14:00
15:00

Wycieczka po Life Science Parku / od 14:30 Lunch

15:00
15:45

Lunch

SESJA 3

Aktualne trendy w projektowaniu badań i opracowywaniu receptur leków i kosmetyków –innowacyjne formuły i rozwiązania technologiczne.

15:45
16:15

Kompaktyfikacja składu kosmetyków sposobem na otrzymanie wielofunkcyjnego produktu łączącego funkcje pielęgnacyjne, ochronne oraz lecznicze.

mgr Angelika Adamus-Grabicka Czytaj więcej
16:15
16:45

Sposób na „czysty” i bezpieczny produkt – czystość mikrobiologiczna jako istotny czynnik w opracowywaniu nowoczesnych receptur leków i kosmetyków.

dr n. farm. Paweł Lisiecki Czytaj więcej
16:45
17:15

Zakończenie konferencji

* Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do niewielkich zmian w programie.
WARSZTATY
12:30
13:30
Wokół tabletki - warsztaty z zastosowania mapowania ramanowskiego z wykorzystaniem TrueSurface. Spektroskopia ramanowska w farmacji i kosmetologii

Celem warsztatów będzie prezentacja możliwości zastosowania spektroskopii ramanowskiej w badaniach produktów farmaceutycznych i kosmetycznych. Uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z unikalną techniką połączenia spektroskopii ramanowskiej z poliferometrem, która pozwala na obrazowanie nierównych powierzchni wraz z odwzorowaniem ich topografii (np. przy tabletkach)...

mgr Emilia Staniszewska-Ślęzak Czytaj więcej
15:45
16:45
Analiza oddziaływań międzycząsteczkowych a nowe trendy w rozwoju leków

Celem warsztatów będzie wprowadzenie do techniki mikroskalowej termoforezy (MST) na urządzeniu Monolith NT.115 firmy Nanotemper. Metoda ta opiera się o zjawisko termoforezy mikroskalowej (MST), opisujące ruchliwość cząsteczek w roztworze, w gradiencie temperatury...

dr Agnieszka Kłosowska-Wardęga Czytaj więcej

konkurs

Lorem Ipsum jest tekstem stosowanym jako przykładowy wypełniacz w przemyśle poligraficznym. Został po raz pierwszy użyty w XV w. przez nieznanego drukarza do wypełnienia tekstem próbnej książki. Pięć wieków później zaczął być używany przemyśle elektronicznym, pozostając praktycznie niezmienionym. Spopularyzował się w latach 60. XX w. wraz z publikacją arkuszy Letrasetu, zawierających fragmenty Lorem Ipsum, a ostatnio z zawierającym różne wersje Lorem Ipsum oprogramowaniem przeznaczonym do realizacji druków na komputerach osobistych, jak Aldus PageMaker.

Zgłoś uczestnictwo Regulamin konkursu

rejestracja

Ilość miejsc na Konferencję jest ograniczona. Po rejestracji otrzymają Państwo wiadomość z potwierdzeniem rejestracji bądź informacją, że nie ma już miejsc wolnych.
Cena za udział w konferencji 100zł netto *
BRAK WOLNYCH MIEJSC! Rejestracja zakończona.
Dane uczestnika * Pola wymagane
Dane do faktury
Wybieram warsztat
Wyrażam chęć uczestnictwa w warsztacie:

Uczestnik może zgłosić chęć uczestnictwa tylko na jeden z zaproponowanych warsztatów. Uczestnik otrzyma mailową informację o akceptacji jego uczestnictwa w warsztacie do dn. 18.11.2016r. Wiadomość dotycząca udziału w warsztacie zostanie przesłana w odrębnym mailu po wcześniejszej weryfikacji kandydatury zgłoszonej osoby. Ilość miejsc w warsztatach jest ograniczona.

Celem warsztatów będzie wprowadzenie do techniki mikroskalowej termoforezy (MST) na urządzeniu Monolith NT.115 firmy Nanotemper. Metoda ta opiera się o zjawisko termoforezy mikroskalowej (MST), opisujące ruchliwość cząsteczek w roztworze, w gradiencie temperatury. Wytworzenie gradientu temperatury powoduje zmianę dyfuzji cząsteczek (termodyfuzję), w funkcji ich masy molowej, solwatacji oraz ładunku powierzchniowego. Unikalność technologii polega na wykorzystaniu zjawiska zmiany ruchu cząsteczek w gradiencie temperatury, która umożliwia prowadzenie analizy oddziaływań w roztworze, niezależnie od jego składu chemicznego, dzięki czemu można prowadzić eksperymenty w warunkach zbliżonych do natywnych. Podczas warsztatów przeprowadzony zostanie pokazowy eksperyment oraz omówione zostaną metody optymalizacji reakcji i analizy danych.

Celem warsztatów będzie prezentacja możliwości zastosowania spektroskopii ramanowskiej w badaniach produktów farmaceutycznych i kosmetycznych. Uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z unikalną techniką połączenia spektroskopii ramanowskiej z poliferometrem, która pozwala na obrazowanie nierównych powierzchni wraz z odwzorowaniem ich topografii (np. przy tabletkach). Połączenie to pozwala na uzyskanie informacji na temat rozmieszczenia na powierzchni badanego obiektu substancji wchodzących w jego skład. Zaprezentowane zostaną również badania konfokalne umożliwiające analizę „w głąb” badanego produktu. W czasie warsztatów zostaną przedstawione wyniki zastosowania spektroskopii ramanowskiej do badania przenikalności formulacji półpłynnych poprzez warstwy skóry. Tego typu badania pozwalają na określenie głębokości wchłaniania kosmetyków w skórę.